1. Pinsebbeer

 

Pinsetræf

Same Procedure as...

 

Æret være Hannes minde !

 

 

 

McArine

 

Jeg kender en skotte, der hedder McArine,

han sejler en dejlig sø,

han har næsten ingen penge,

men det varer sikkert længe,

inden McArine er død.

 

Shu-Bi-Dua - 1974

BAJERS BJERTAGENDE BIDRAG

 

En lettere omskrivning af Bojers ode til de 4 stiftere i 1979 -

afsunget første gang i 1997 - træf 18

 

Og Hjorthen selv bød ind til fest,

selv Riishuus blev benovet gæst

i Bjergets høje sale.

Med øjne blodskudte og blå

Bajer ku´ næsten ik´ forstå

Poul Boe med tungetale.

 

 

 

Pinsetræffets navn: "PINSEBBEER"

Navnet "PINSEBBEER" er en sammentrækning af pinse og Sebber.

For at understrege en ikke uvæsentlig del af pinsenistbevægelsens

koncept - indtagelse af øl - er der tilføjet et e i sidste stavelse

af Sebber, der således bliver til øl på engelsk: beer

Præsentation af de 4 stiftere

Præsentationen er udarbejdet i forbindelse med 20-årsjubilæet i 1999

HJORTEN

Pinsestifter og træfarrangør siden 1979

Sildejagtende ex-nibenit

Hjorthen i skjorte - borte

Ex. - "GÅ I BYEN" entusiast

"Ve´ do mæ´ på kro´nhjort?"

Søren Sidevind / Søren Sjælden Skæv

Tornhøj "barnenumseømhedsfabrikant"

Tidligere skabsskalle / hårhenter

Navngiver af "HYTTENs" rum og arealer

 

RIISRUUS

En / et ægte "Marie Kiks" (0812-1952)

Bjerringsbros svar på "Grauballemanden"

Bevægelsens trofaste epistelsmører

Fremsynet folkeskolefræser

Ihærdig nejsamlende "Ambassadeur"

Ex.- stenaldermand i "Jettestuen"

Tidligere stormester i "Jeopardy" / "Knepper De?"

Armbrækkende køjenedfaldsfyldebøtte

TTTT ="Torben Ta´ Te´ Turtu"

Langdistanceerotiker og estisk sommerrørlægger

 

ALLAN(D)SEN

Allan(d)sens ulykker

Tilmeldt Ranum Statsseminarium 1971 - 77

Rytterbarsentusiast (husk barens 25-års jubilæum 24/5)

Flidspræmiemodtager - aldrig

Flyttemand Olsen (p.t. Outrup)

Formodet far til tre

Kernefamiliens fortaler

Antimotionist med idræt på linje

Forsvunder i "Nacht und Nebel"

Allan "Bojer" teksten til kendt sang: "Du kom med....."

 

BOLLE

Rigtige brødre er født på Hitlers mærkedage (Poul 20/4 og Peter 30/4)

Tyndtoppet plante med rødder i Løgstør

Ex. - Tjærbo-guide (Costa Brava / London)

Halv sundbo (faderen fra Sebbersund)

Bo-Bolle (kæresten har altid heddet Hanne)

FFF = Far før 40 (39-årig)

Bo Bedre (relativ nybagt ligusterfascist)

Nuværende molbo (Thorsager ved Rønde)

Pinsetilbud.:

"TA´ PÅ SEBBER KRO

MED BOLLE BO!"

 

pt. under omdruk af BajersByggesjusk den første

 

 

 

Kontakt